dijous, 26 d’octubre de 2017

Ple extraordinari 25 d'actubre de 2017. Moció contra el 155

Estem vivint temps intensos i excepcionals. Les institucions catalanes estan en perill. Una vegada més som davant un estat que ens vol sotmesos per un govern dictatorial i corrupte. Una vegada més rebem un nou atac a la nostra sobirania i a la nostra llibertat. Una vegada més patim la injustícia d'un sistema judicial manipulat que comet injustícies impunement. Una vegada més rebem ignorància, repressió judicial, opressió econòmica, brutal repressió policial, empresonament de dirigents ciutadans i finalment amenaça de liquidació de les institucions.

I malgrat tot, estem esperançats! Com a nació no volem ser esclafats i subordinats un altre cop. No són només les institucions catalanes les que estan lluitant pel resultat de l'1 d'octubre, sinó que és el mateix poble el que s’està alçant cap a aquest nou país. Ara cal que el govern català posi en marxa totes les estructures d’estat que siguin necessàries per anar endavant.

La resposta al 155 és LA REPÚBLICA CATALANA. Tenim un mandat: Assumim que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República i farem tot el que estigui en les nostres mans per portar-lo a terme. Volem construir una República de dret, democràtica i social. Que sigui justa, feminista i transparent. Digna, respectuosa i moderna. 


I com sempre ho farem a la catalana: Tossudament. Pacíficament

dissabte, 7 d’octubre de 2017

Ple del 4 d'octubre de 2017. Moció per la Igualtat.

En el ple del 4 d'octubre presentem una moció per a la igualtat efectiva entre homes i dones. En ella recollim la petició popular oberta dies enrere de poder fet topless a la piscina municipal. El nostre company Marçal argumenta que es tracta d'una normativa discriminatòria, i que fer votar els uns sobre els drets dels altres és cinisme i falta de lideratge. 

Aquí us adjuntem la Moció que vàrem presentar. En negreta va la part que vàrem acordar de treure per a que el grup municipal de l'equip de govern s'hi avingués a aprovar-la:

MOCIÓ PER LA IGUALTAT EFECTIVA ENTRE HOMES I DONES I CONTRA LA
DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE SEXE.

“El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal
androcèntric i sexista”.

Amb aquestes paraules comença el preàmbul de la “ Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes” que va ser aprovada al Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del Parlament.

La igualtat entre dones i homes, està reconeguda  als Principis de la Carta europea per a la igualtat entre homes i dones  com a dret fonamental i que ha de ser aplicat en tots els camps en què els poders públics exerceixen responsabilitats, la qual cosa inclou llur obligació d’eliminar qualsevol forma de discriminació, sigui aquesta directa o indirecta.

El dia a dia ens demostra que dones i homes no gaudim dels mateixos drets, i que persisteixen les desigualtats polítiques, econòmiques i culturals. I evidentment, el nostre poble no està exempt de les dinàmiques patriarcals i discriminatòries  de la societat, donat que aquestes són transversals.

La violència masclista, que també a la nostra comunitat es produeix, és sovint silenciada per la mateixa societat al no donar- li la importància que mereix. Els éssers humans són lliures i iguals per naturalesa, i preservar-ho és la millor manera d’aconseguir una convivència igualitària i solidària.

L’administració local, és la més propera a la ciutadania, i per tant més capaç de detectar i afrontar els problemes que afecten a la societat que representa, i és per això que es pot constituir en l’agent dinamitzador més apropiat per tal de promoure una societat més justa i igualitària, promovent i  treballant activament pel desplegament de les eines que la dita llei ens proporciona i a la vegada ens obliga a desenvolupar, malgrat la suspensió d’alguns articles per part del TC.

Per tot això, el grup municipal d’Ametlla’t amb Esquerra Republicana, amb el suport de les JERC de l’Ametlla del Vallès, proposem al ple de l’ajuntament la adopció dels següents acords:

PRIMER: Declarar l’Ametlla del Vallès municipi amb tolerància zero en vers la violència masclista en totes les seves vessants ja sigui física, verbal o psicològica, posant el poble d’aquesta manera al capdavant de la lluita feminista.

SEGON: Instar al Govern municipal a adequar els rètols dels equipaments municipals públics, lavabos, o vestidors, entre d’altres, per una senyalització no sexista , evitant la discriminació per raó de gènere.

TERCER: Instar al govern municipal a utilitzar un llenguatge inclusiu i genèric  per referir-se a persones en tots els documents i comunicacions oficials de l’Ajuntament, seguint la Guia d’Usos no Sexistes de la Generalitat de Catalunya.

QUART: Que els tècnics de l’Ajuntament facis una revisió acurada de la normativa de tots els espais públics municipals, i modifiquin les normes que puguin ser discriminatòries, per exemple la prohibició del topless a les zones de bany, recollint així les inquietuds mostrades recentment per part de la nostra ciutadania.

CINQUÈ: No permetre publicitat en els mitjans de comunicació ni en espais públics municipals, de locals, esdeveniments, empreses, o qualsevol altra entitat que utilitzi estereotips discriminatoris en qüestió de sexe o gènere, homofòbia o transfòbia, i impedint la cosificació del cos de la dona.

SISÈ: Instar el govern municipal a no establir acords de col·laboració amb cap local, esdeveniment, empresa o qualsevol altra entitat que utilitzi  estereotips discriminatoris en qüestió de sexe o gènere, impedint la cosificació del cos de la dona i la homofòbia o transfòbia.

SETÈ: Instar al govern  municipal a promoure en centres educatius projectes diversos sobre la igualtat social, laboral  i la pluralitat dels diversos tipus de relació familiar (monoparental, homoparental i heteroparental)

VUITÈ: Garantir la igualtat de salari i d’oportunitats dins la corporació, desenvolupant el article 32 de la secció tercera: TREBALL, OCUPACIÓ I EMPRESA,  de la llei.

NOVÈ: Constituir la “Comissió de la igualtat efectiva entre dones i homes de l’Ametlla del Vallès”, com a Òrgan de supervisió i de desenvolupament de la Llei 17/2015 de 21 de Juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, per tal de fer tot el que sigui necessari pel seu desplegament dins l’àmbit en el que aquest Ajuntament té competències. També que supervisi el compliment dels acords de la present moció.

La comissió formada ha de ser paritària formada per persones nomenades pels diferents grups municipals (una per grup) així com també persones proposades per les diferents entitats del poble, prèvia aprovació del ple de l’Ajuntament.

DESÈ: Instar la “Comissió de la igualtat efectiva entre dones i homes de l’Ametlla del Vallès” a redactar un Pla d’actuació contra les agressions per raó de sexe o gènere.

No obstant això, el Ple decidirà el que consideri oportú.

divendres, 18 d’agost de 2017

Convocatòria davant l'Ajuntament avui a les 12h.

Avui divendres 18 d'agost a les 12h ens sumem al minut de silenci en solidaritat amb les víctimes davant del nostre ajuntament. 
dissabte, 10 de juny de 2017

Ple de 31 de maig de 2017

Presentem la moció referent a la repressió contra les persones LGTBI a Txetxènia, que és aprovada per unanimitatMOCIÓ REFERENT A LA REPRESSIÓ CONTRA LES
PERSONES LGTBI A TXETXÈNIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 1 d’abril, el diari opositor rus Nováya Gazeta va publicar un alarmant article que alertava de la detenció de més d’un centenar de persones LGTB a Txetxènia i el seu trasllat a un antic complex militar situat a la ciutat d’Argun, que està sent utilitzat com a camp de concentració, on estan sent torturades i obligades a difondre els contactes personals d’altres homes homosexuals de Txetxènia. De moment s’ha anunciat el presumpte assassinat de tres persones i hi ha sospites sobre l’existència de més camps d’aquestes característiques.

Aquests fets han generat preocupació entre la comunitat internacional: l’Alta representant de la UE d’Afers Exteriors i Seguretat, Federica Morgherini, ha demanat una investigació profunda a l’entorn d’aquests fets. També des de les Nacions Unides s’ha reclamat l’alliberament immediat de les persones detingudes i s’ha instat a les autoritats russes a posar fi a la persecució de persones en motiu de la seva orientació sexual. Unes demandes que també es realitzen des d’altres organitzacions de defensa dels drets humans com Amnistia Internacional, Human Rights Watch o la International Lesbian and Gay Association (ILGA).

Malauradament, Txetxènia té un llarg historial pel que fa a la vulneració dels drets humans i la persecució i repressió de les persones LGTBI per part de les autoritats de la zona i fins i tot per membres de les seves pròpies famílies en els anomenats “crims d’honor”. Davant dels fets exposats i la preocupació que aquests han generat a nivell internacional, les autoritats russes i txetxenes no han pres cap mesura per aclarir aquesta situació i continuen negant els fets de manera preocupant: El cap del Govern de Txetxènia, Ramzan Kadyrov, ha afirmat que “aquesta situació no s’ha produït perquè els homosexuals simplement no existeixen a la república txetxena”, mentre que el portaveu del Govern va dir que “si hi hagués gais a Txetxènia, les forces de l’ordre no haurien d’actuar, ja que els seus familiars els enviaren a un lloc del qual no hi ha retorn”.

Per tot l’exposat, el grup d’Ametlla't amb Esquerra Republicana a l’Ajuntament de L'Ametlla del Vallès  proposa d’adopció dels següents


ACORDS

Primer. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de L'Ametlla del vallès amb la defensa de la diversitat i els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, així com el compromís d’aquest consistori amb la llibertat i els drets humans arreu del món. En aquest sentit, denunciem i condemnem la persecució i el genocidi que està patint la comunitat LGTBI de Txetxènia per part de les autoritats i forces de seguretat de la zona.

Segon. Instar el Govern espanyol a fer les gestions necessàries per tal de sol·licitar al govern rus una investigació sobre aquests fets, la condemna de les declaracions homòfobes realitzades per membres del govern txetxè i l’alliberament immediat de totes les persones homosexuals que puguin estar detingudes. D’altra banda, instem al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació a facilitar l’asil de persones LGTB de la regió que estiguin sent perseguides a causa de la seva orientació sexual.

Tercer. Instar a les institucions europees i d’altres organismes internacionals a mantenir la pressió sobre el govern rus per tal d’esclarir els fets, i en cas contrari estudiar la imposició de sancions sobre aquest estat.

Quart. Fer arribar aquesta Declaració al Govern de la Generalitat, el Govern espanyol i als diferents grups polítics del Parlament Europeu.

L'Ametlla del Vallès, 24 de maig de 2017